Przedszkole Polskie działa od 2008 r. i jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej APEEPL.

Przedszkole oferuje zajęcia kulturalno-edukacyjne skierowane do najmłodszego pokolenia. Jest to jedyna tego typu inicjatywa w regionie. W Przedszkolu Polskim co roku uczy się ponad 50 dzieci mieszkających nie tylko w Luksemburgu, ale także na terenach przygranicznych we Francji, Belgii i Niemczech. Obecnie w Przedszkolu pracuje sześć wykwalifikowanych nauczycielek, które opiekują się dziećmi w trzech grupach wiekowych (trzylatki, czterolatki i pięciolatki).

W ramach sobotnich zajęć przedszkolaki mają również co roku szansę uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-oświatowych, takich jak:

• wyjście do teatru,
• mikołajki,
• świąteczny konkurs plastyczny,
• bal karnawałowy,
• kiermasz wielkanocny,
• Dzień Rodzica,
• Dzień Dziecka,
• wycieczka.

Przedszkolaki uczą się języka polskiego, poznają polskie obyczaje i tradycje oraz integrują się ze środowiskiem polonijnym. Program przedszkolny przygotowuje najmłodszych do nauki w Szkole Polskiej.

Przedszkole daje dzieciom możliwość czerpania przyjemności z nauki języka polskiego i wiedzy o Polsce, poszerza horyzonty i budzi ich ciekawość świata oraz pozwala na zabawę z polskojęzycznymi rówieśnikami.

Oświata i szkolnictwo polonijne pozwala nam, żyjącym poza granicami kraju, podtrzymywać umiejętność posługiwania się językiem polskim, oraz znajomość tradycji i obyczajów narodowych.

Sobotnie przedszkole stanowi tutaj istotny element wczesnego nauczania, umożliwiając najmłodszym kontakt z polską kulturą, językiem a przede wszystkim rówieśnikami, z którymi mogą rozmawiać po polsku.

NASZE CELE:

• Kontakt z językiem polskim, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim;
• Zapoznanie dzieci z elementami geografii i historii Polski;
• Kontakt z kulturą, dziecięcą literaturą i muzyką polską;
• Możliwość interakcji z innymi polskojęzycznymi dziećmi;
• Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach osobowości z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału;
• Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki języka polskiego w szkole.

Nasz program jest zorganizowany wedle motta ‘nauka przez zabawę’ i jest prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Zajęcia odbywają się w soboty szkolne (według kalendarza szkół luksemburskich) w pomieszczeniach Waldorfschoul (adres: 45 Rue de l’Avenir, 1147 Luxembourg).

Przedszkole Polskie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu.