APEEPL asbl – informacje o Stowarzyszeniu

Przedszkole Polskie w Luksemburgu jest instytucją prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (APEEPL asbl).

Działające od 2007 roku Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (pełna nazwa francuska brzmi Association des Parents d’Élèves de l’Ecole Polonaise à Luxembourg – stąd często posługujemy się skrótem APEEPL) jest organizacją o celach niezarobkowych, prowadzącą oraz wspomagającą prowadzenie działalności edukacyjnej w języku polskim z różnych dziedzin dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz działalność kulturalną.

Przedsięwzięcie to podjęte zostało po to, by poziom znajomości języka polskiego wśród kolejnych pokoleń Polonii, a także Polaków przebywających czasowo w Luksemburgu, oraz rozumienie kultury polskiej i tradycji były jak najwyższej jakości.

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą dla wszystkich chcących wspierać edukację dzieci i młodzieży w Luksemburgu. Wsparcie to odbywa się poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z różnych dziedzin dla dzieci i młodzieży.

Prowadzimy zajęcia cykliczne:

  • zajęcia kulturalno-oświatowe po polsku dla dzieci w wieku przedszkolnym (www.przedszkolaki.lu)
  • zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat, 
  • zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 6-10 lat, 
  • klub szachowy dla dzieci od 8 lat,
  • Akademia emocji.

Ponadto organizujemy spektakle teatralne dla dzieci, warsztaty dla małych i dużych, spotkania autorskie oraz wiele innych wydarzeń.

Przez lata byliśmy organizatorem i wykonawcą Pikniku z okazji Dnia Dziecka – największej plenerowej imprezy polonijnej w Luksemburgu.

Stowarzyszenie współpracuje również blisko ze Szkołą Polską w Luksemburgu, którą wspieramy organizacyjnie, finansowo i logistycznie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego włączenia się w prace naszego Stowarzyszenia!

Powiązane:

WNIOSEK O CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU (>>format DOC) (>>format PDF)
STATUT APEEPL asbl
WŁADZE STOWARZYSZENIA
APEEPL asbl – dane kontaktowe
STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA – RODZICE.LU