Przedszkole Polskie działa od 2008 r. i jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej APEEPL.

Przedszkole oferuje zajęcia kulturalno-edukacyjne skierowane do najmłodszego pokolenia. Jest to jedyna tego typu inicjatywa w regionie. W Przedszkolu Polskim co roku uczy się ponad 50 dzieci mieszkających nie tylko w Luksemburgu, ale także na terenach przygranicznych we Francji, Belgii i Niemczech. Obecnie w Przedszkolu pracuje sześć wykwalifikowanych nauczycielek, które opiekują się dziećmi w trzech grupach wiekowych (trzylatki, czterolatki i pięciolatki).

W ramach sobotnich zajęć przedszkolaki mają również co roku szansę uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-oświatowych, takich jak:

• wyjście do teatru,
• mikołajki,
• świąteczny konkurs plastyczny,
• bal karnawałowy,
• kiermasz wielkanocny,
• Dzień Rodzica,
• Dzień Dziecka,
• wycieczka.