Kalendarz zajęć

Rok przedszkolny rozpoczyna się w drugiej połowie września i trwa do początku lipca. Terminy zajęć ustalane są na początku roku przedszkolnego.

Zgodnie z regulaminem Stowarzyszenie APEEPL zastrzega sobie prawo do zmiany kalendarza np. ze względu na niedostępność sal lekcyjnych czy inne czynniki zewnętrzne.

Pobierz Kalendarz Przedszkola Polskiego w Luksemburgu 2023/2024