Przedszkole Polskie w Luksemburgu jest instytucją prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (APEEPL asbl).

Działające od 2007 roku Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (pełna nazwa francuska brzmi Association des Parents d’Élèves de l’Ecole Polonaise à Luxembourg – stąd często posługujemy się skrótem APEEPL) jest organizacją o celach niezarobkowych, prowadzącą oraz wspomagającą prowadzenie działalności edukacyjnej w języku polskim z różnych dziedzin dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz działalność kulturalną.

Przedsięwzięcie to podjęte zostało po to, by poziom znajomości języka polskiego wśród kolejnych pokoleń Polonii, a także Polaków przebywających czasowo w Luksemburgu, oraz rozumienie kultury polskiej i tradycji były jak najwyższej jakości.

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą dla wszystkich chcących wspierać edukację dzieci i młodzieży w Luksemburgu. Wsparcie to odbywa się poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z różnych dziedzin dla dzieci i młodzieży.

 

RODZICE-LU

 

Prowadzimy zajęcia cykliczne:

Prowadzimy także zajęcia okazjonalne takie jak odbywające się co roku Wiosenne Warsztaty Teatralne, Warsztaty Kulinarne, Komiksowe itd.

Jesteśmy organizatorem i wykonawcą Pikniku z okazji Dnia Dziecka – największej plenerowej imprezy polonijnej w Luksemburgu.

Stowarzyszenie współpracuje również blisko ze Szkolnym Punktem Konsultacyjnym w Luksemburgu.

Zapraszamy do współpracy i aktywnego włączenia się w prace naszego Stowarzyszenia.

 

Powiązane:

WNIOSEK O CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU (>>format DOC) (>>format PDF)
STATUT APEEPL asbl
WŁADZE STOWARZYSZENIA
APEEPL asbl – dane kontaktowe
STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA – RODZICE.LU