Kontakt do nas:
przedszkole@rodzice.lu

W sprawach pilnych dotyczących wyłącznie bieżącej pracy przedszkola prosimy o kontakt z kierownikiem placówki:
Anna Walak – kierownik przedszkola
tel. +352 691 – 979 – 050
e-mail anna.walak@rodzice.lu.

Informujemy, że Przedszkole Polskie jest zorganizowane i prowadzone przez Stowarzyszenie APEEPL.

W razie jakichkolwiek uwag związanych z funkcjonowaniem przedszkola prosimy o bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za sprawy Przedszkola:
Aleksandra Muth – członek zarządu Stowarzyszenia APEEPL ds. Przedszkola Polskiego
e-mail aleksandra.muth@rodzice.lu