Luksemburg, 20 września 2018 r. 

REGULAMIN ZAJĘĆ KULTURALNO – OŚWIATOWYCH DLA DZIECI  W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (dalej: „Przedszkole”)
ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY POLSKIEJ W LUKSEMBURGU APEEPL ASBL 

 

 1. Zajęcia odbywają się w budynku należącym do Crèches et Foyers Villa Wichtel, 16 Rue Maria Montessori, 6139 Junglinster. 
  – Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09.30 i kończą się o godzinie 12.00. 
  – Dzieci po przybyciu do Przedszkola mogą skorzystać ze świetlicy funkcjonującej w godzinach 8.45 a 9.15. Świetlica jest głównie organizowana dla przedszkolaków posiadających rodzeństwo w Szkole Polskiej (dojazd i odbiór dzieci z różnych miejsc).
  – W godzinach 9.30 – 12.00 odbywają się zajęcia w poszczególnych grupach. Nauczycielki prowadzące grupę odbierają dzieci ze świetlicy. 
 2. W godzinach 12.00 – 12.30 funkcjonuje świetlica dla dzieci ( jw. świetlica organizowana jest głównie dla dzieci posiadających rodzeństwo w Szkole Polskiej). Rodzice są proszeni o poinformowanie mailowe kierownika Przedszkola, które dzieci będą pozostawać regularnie w świetlicy w oczekiwaniu na rodziców. 
 3.  Ze względów bezpieczeństwa drzwi wejściowe są odblokowywane o godzinie 8:45 i zamykane o godzinie 09.40. Wszyscy rodzice są proszeni o opuszczenie budynku do godziny 9.30. Należy punktualnie przyprowadzać dzieci na zajęcia – spóźnienia dezorganizują pracę nauczyciela i dzieci. W wyjątkowych sytuacjach przybycia na zajęcia po godzinie 09.30 prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem Przedszkola (numer telefonu na stronie internetowej www.przedszkolaki.lu ). 
 4. Personel Przedszkola zobowiązany jest opuścić budynek i zablokować drzwi do godziny 13.00. W związku z tym, rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci po zajęciach. Drzwi są ponownie otwierane 15 minut przed zakończeniem zajęć, czyli o 11.45. Rodzice proszeni są o czekanie w korytarzu budynku i niewchodzenie do sal lekcyjnych. 
 5. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie ze świetlicy (godz. 12:30) rodzice są zobowiązani do zapłaty 20 Euro za każdą rozpoczętą godzinę. 
 6. Rodzice są zobowiązani do prawidłowego parkowania aut w wyznaczonych miejscach – informacja z mapą parkingów wysyłana jest mailowo. Nierespektowanie zasad prawidłowego parkowania przez rodziców, będzie wiązało się z wydaleniem dziecka z Przedszkola. 
 7. W przypadku planowanej nieobecności dziecka na zajęciach rodzice informują o tym wcześniej nauczyciela prowadzącego drogą mailową. 
 8. Rodzice proszeni są o sprawne rozbieranie i ubieranie dzieci przed zajęciami/po zajęciach, pozostawienie kurtek i butów na wieszakach przed klasami. Nie wolno zostawiać żadnych swoich rzeczy po zajęciach ani wynosić z budynku rzeczy stanowiących własność Villa Wichtel. Zarówno nauczyciele, jak i APEEPL nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Villa Wichtel.  
 9. Obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw przed zajęciami przedszkolnymi i po nich. Plac zabaw jest dostępny dla Przedszkola tylko podczas zajęć i pod opieką nauczycieli.  
 10. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest samodzielne sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych. Dziecko musi być odpieluchowane. 
 11. Na zajęcia należy spakować dzieciom obuwie zamienne oraz drugie śniadanie wraz z napojami (preferowana woda), a na wcześniejszą prośbę nauczyciela ubranie ochronne do malowania farbami lub innych prac plastycznych. 
 12.   Po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem jest możliwość zorganizowania małego przyjęcia urodzinowego dla dziecka podczas przerwy śniadaniowej. 
 13. Informacja o wysokości rocznej opłaty za zajęcia przedszkolne zostanie podana w mailu potwierdzającym przyjęcie dziecka do Przedszkola. Opłata za Przedszkole jest płatna z góry za cały rok, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym. W uzasadnionych losowo przypadkach i na wniosek rodzica/opiekuna dziecka Wiceprezes Zarządu ds. przedszkola może podjąć decyzję o rozłożeniu płatności na 2 raty (druga rata płatna do 15 stycznia następnego roku). W przypadku uczęszczania do Przedszkola dwójki dzieci z jednej rodziny płatności są rozłożone na 2 raty (jedna rata płatna na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć, druga do 15 stycznia następnego roku). W przypadku uczęszczania do Przedszkola więcej niż dwójki dzieci z jednej rodziny wysokość opłaty za trzecie i kolejne dziecko ustali Zarząd APEEPL w oddzielnej uchwale. 

 

Regulamin sporządził:  Anna Walak, Kierownik Przedszkola 
Zatwierdzono  Uchwała Zarządu APEEPL nr  _zatwierdzenie regulaminu przedszkola