Oświata i szkolnictwo polonijne pozwala nam, żyjącym poza granicami kraju, podtrzymywać umiejętność posługiwania się językiem polskim, oraz znajomość tradycji i obyczajów narodowych.

Sobotnie przedszkole stanowi tutaj istotny element wczesnego nauczania, umożliwiając najmłodszym kontakt z polską kulturą, językiem a przede wszystkim rówieśnikami, z którymi mogą rozmawiać po polsku.

NASZE CELE:
• Kontakt z językiem polskim, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim;
• Zapoznanie dzieci z elementami geografii i historii Polski;
• Kontakt z kulturą, dziecięcą literaturą i muzyką polską;
• Możliwość interakcji z innymi polskojęzycznymi dziećmi;
• Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach osobowości z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału;
• Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki języka polskiego w szkole.

Nasz program jest zorganizowany wedle motta ‘nauka przez zabawę’ i jest prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

gmaps_icoZajęcia odbywają się w soboty szkolne (według kalendarza szkół luksemburskich) w pomieszczeniach Waldorfschoul (adres: 45 Rue de l’Avenir, 1147 Luxembourg).

Przedszkole Polskie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu.

Wsparcie działalności Przedszkola Polskiego w Luksemburgu

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022