Od marca 2017 w Sobotnim Przedszkolu Polskim prowadzimy dla naszych przedszkolaków zajęcia dodatkowe z umuzykalniania i plastyki.
Mają one na celu naukę postrzegania i rozumienia naszej kultury, a także rozwijanie zainteresowań artystycznych u dzieci.

Zajęcia umuzykalniające prowadzi pani Katarzyna Janiszewska a plastyczne pani Anna Walak

W tym miejscu, już niebawem pojawią się efekty naszych cotygodniowych spotkań.